Francja: 96 proc. dzieci z zespołem Downa jest zabijanych

We Francji 96 proc dzieci z zespołem Downa są zabijane w okresie prenatalnym, po wykryciu tego schorzenia na drodze badań prenatalnych. Tragiczne dane podał Thierry de la Villejégu, dyrektor generalny Fundacji im. Jérôme Lejeune, francuskiego lekarza i genetyka, odkrywcy przyczyny zespołu Downa.
Dyrektor Fundacji Lejeune podkreślił, że obrona osób dotkniętych zespołem Downa jest sprawą bardzo ważną o życiowym znaczeniu. Wyjaśnia, że osoby te dobrze funkcjonują w społeczeństwie przede wszystkim są zdolni do pracy i pełnego rozwoju ich człowieczeństwa. Wprawdzie możliwości intelektualne osób z zespołem Downa są obniżone, to cechuje ich bardzo silny rozwój życia emocjonalnego i zdolność do empatii, dzięki czemu realizują się w kontaktach międzyludzkich.
Thierry de la Villejégu w rozmowie z portalem Aleteia poinformował, że kierowana przez niego Fundacja – utworzona w 1996 r. obejmuje opieką 8 tys. pacjentów. Około 80 proc. podopiecznych ma zespół Downa. Pomoc świadczy interdyscyplinarny zespół lekarzy w skład którego wchodzi 20 specjalistów wysokiej klasy. Fundacja ta nie otrzymuje żadnej pomocy od państwa. W 100 procentach jest finansowana przez prywatnych darczyńców, na ogół francuskich katolików.
Thierry de la Villejégu przyznaje, że prowadzona przez Fundację walka o ich życie będzie zawsze aktualna. We współczesnym społeczeństwie jest bowiem „coraz więcej ludzi, chcących uśmiercić osoby słabe, dotknięte upośledzeniem”.
„Warto działać na rzecz ochrony życia najsłabszych, gdyż jeśli skapitulujemy, to najpierw zostaną zlikwidowani najsłabsi, a później my wszyscy”- zauważa Villejégu
Zespół Downa to przede wszystkim odmienność biologiczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną chromosomu 21. To ona właśnie modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę pośród innych ludzi.
źródło: pro-life.pl

Zamknij menu
Twitter
YouTube
Instagram

Podobało się? Podziel się z innymi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 9,
2) kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl, tel: 791 138 902,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Poniżej wpisz kwotę jaką chcesz podarować
Fundacji Małych Stópek

Podaj kwote

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości