Konferencja: Instytucje broniące życia

W związku z Narodowym Dniem Życia i Dniem Świętości Życia 4 kwietnia na KUL, odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. Tadeusza Stycznia, pt. „Instytucje broniące życia”.

Wykłady i prezentacje dotyczyły wartości życia, inicjatyw ustawodawczych służących ochronie życia od poczęcia, obrony życia w nauczaniu Kościoła katolickiego i prawosławnego. Prelegenci z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą, a także przedstawiciele organizacji pro-life przedstawili działalność instytucji broniących życia w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, we Włoszech, na Białorusi, na Ukrainie, na Słowacji, Izraelu i Polsce.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w polskim Kościele w 1998 r. Inspiratorem wydarzenia był Jan Paweł II, a samą ideę sprecyzował w encyklice Evangelium vitae: „Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”. Święto obchodzone jest 25 marca. Dodatkowo, od 2004 roku decyzją Sejmu RP każdego roku 24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Życia, w tym roku obchodzony pod hasłem „Naturalnie – rodzina”. W uchwale ustanawiającej święto czytamy: „Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zadanych na pomoc innych”.

źródło: gloria.tv

Zamknij menu
Twitter
YouTube
Instagram

Podobało się? Podziel się z innymi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 9,
2) kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl, tel: 791 138 902,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Poniżej wpisz kwotę jaką chcesz podarować
Fundacji Małych Stópek

Podaj kwote

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości