Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Picture of Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywizowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.
Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

Naprotechnologia: dobra odpowiedź na paradygmaty współczesnej medycyny

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

NaProTECHNOLOGY czyli Technologia Naturalnej Prokreacji (w Polsce znana bardziej jako naprotechnologia) jest zdrową i bezpieczną odpowiedzią na główny nurt praktyk, procedur i paradygmatów współczesnej medycyny reprodukcyjnej.

Zindywidualizowana terapia w zakresie diagnostyki i leczenia zaczyna się od obserwacji, a następnie wprowadzana jest typowa diagnostyka medyczna, badania laboratoryjne, ultrasonograficzne czy diagnostyka inwazyjna. Leczenie wg metod NaProTECHNOLOGY (zachowawcze i chirurgiczne), to klasyczne leczenie oparte na osiągnięciach medycyny współczesnej, stale rozwijane i udoskonalane.

Naprotechnologia jest stosunkowo tania. Jak mówią jej zwolennicy, nie budzi żadnych wątpliwości natury etycznej, jest rzeczywistym leczeniem, którego dobroczynne skutki trwają także po urodzeniu dziecka.

Dzięki NaProTechnologii można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z:

– niepłodnością kobiecą i męską
– menopauzą
– endometriozą
– nawykowymi poronieniami
– odkładaniem poczęcia dziecka, także przy karmieniu piersią,
– depresją poporodową
– zaburzeniami hormonalnymi
– cyklami nieregularnymi, bezowulacyjnymi
– zespołem policystycznych jajników
– zespołem napięcia przedmiesiączkowego
– i innymi zaburzeniami zdrowia prokreacyjnego i ginekologicznego.

Naprotechnologia jest metodą leczenia, ale może być stosowana także jako metoda na uniknięcie poczęcia, której skuteczność jest wysoka i potwierdzona. Dla przykładu, porównując efektywność napro i tabletek antykoncepcyjnych, skuteczność obydwu jest porównywalna, jednakże w przypadku tych drugich, pomimo efektywności (budzącej wątpliwości natury etycznej) wywierają one silny, negatywny wpływ na organizm, powodując nieodwracalne skutki uboczne.

Schemat postępowania diagnostyczno – terapeutycznego wg standardów naprotechnologii obejmuje 3 etapy:

Etap I – identyfikacja problemu (2–5 miesięcy): nauka Creighton Model System, interpretacja kart obserwacji cyklu, badania hormonalne, USG, badanie nasienia i diagnostyka zabiegowa.

Model Creightona (CrMS) jest systemem obserwacji cyklu, który może być używany zarówno przez pary pragnące poczęcia dziecka, jak i pary planujące odłożenie/uniknięcie poczęcia. Stanowi doskonałe narzędzie monitorowania zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego kobiet starających się o poczęcie dziecka, jak i nieaktywnych seksualnie. Dzięki precyzyjnym, codziennym obserwacjom, wpisywanym do karty obserwacji kobieta ma pełną kontrolę zarówno nad swoją płodnością, jak i zdrowiem ginekologicznym.

Etap II – leczenie (1–6 miesięcy): obserwacje według Creighton Model System oraz leczenie farmakologiczne, zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciw zrostowych oraz plastyki narządu rodnego.

Etap III – utrzymanie prawidłowo funkcjonującego cyklu, czyli prawidłowego przebiegu krwawienia, rozwoju śluzu, owulacji, długości trwania oraz jakości fazy poowulacyjnej i prawidłowego stężenia hormonów.

W NaPro lekarz skupia się najpierw na diagnostyce skorelowanej z naturalnym cyklem kobiety, na ustaleniu przyczyn zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, następnie na właściwym leczeniu, jeżeli jest konieczne, także mężczyzny. Standaryzowana obserwacja cyklu umożliwia zdiagnozowanie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, dalszą pogłębioną diagnostykę i leczenie, którego efekty są monitorowane na karcie obserwacji CrMS.

Bez względu na przyczynę niepłodności czy stan zdrowia, zaleca się zdrowy styl życia, mający na celu redukcję palenia, zmniejszenie spożycia alkoholu i kofeiny, minimalizację stresu.

Skuteczność metody jest wysoka i potwierdzona medycznie (!), a w porównaniu z IVF (in vitro) wielokrotnie wyższa. Co najważniejsze, naprotechnologia jest rzeczywistym leczeniem, nie pozostawiającym uszczerbku na zdrowiu.

Fot. Pulchra Vita

Dla przykładu, gdy problemem jest donoszenie ciąży, naprotechnologia, bazująca na analizie biomarkerów odczytanych z karty obserwacji, wyszczególnia dwanaście (!) przyczyn tej sytuacji, zdiagnozowanych i poznanych, oferując szeroką gamę leczenia.

Wśród czynników powodujących poronienia wymienia się:

 1. osłabienie jajeczka i niewydolność ciałka żółtego, co było obserwowane u 75% par badanych i określone poprzez badanie poziomu progesteronu i estradiolu w dniu 7 po owulacji, syndrom ten pojawia się częściej u kobiet, u których występuje PCO;
 2. Niedobór endorfin, zdiagnozowany klinicznie (50% par badanych);
 3. Nietolerancja pokarmowa (50% par);
 4. Zmęczenie nadnerczy (15% par);
 5. Syndrom Wilsona – ?% (wciąż w trakcie opracowywania);
 6. Zapalenie gruczołu krokowego i chroniczna endometrioza – 30% par badanych, (pod uwagę brane są infekcje w endometrium lub prostacie, którym nie towarzyszą typowe objawy, tj. zapach, wydzielina, temperatura, ból, ale tylko brązowe krwawienie podczas miesiączki opisywane na karcie obserwacji);
 7. Faktory wymagające zabiegów/operacji – endometrioza 70% par (przy nie leczonej endometriozie ryzyko poronienia wzrasta do 50%, leczonej spada do 15%), przegrody w macicy 5%, polip 7%, mięśniaki macicy 5%;
 8. Zaburzenia krzepnięcia krwi (trombofilia) – 15% par;
 9. Nadczynność tarczycy;
 10. Niedobór witamin – m.in. Omega3 i Vit. D3;
 11. Zaburzenia chromosomalne; a także
 12. Czynnik męski.

W zależności od przyczyn i rodzaju niepłodności, naprotechnologia wykorzystuje różne sposoby leczenia, wśród których znajdują się:

techniki chirurgiczne,
suplementacje witaminowe,
farmakoterapia,
laseroterapię oraz laparoskopię bliskiego kontaktu,
naturalną substytucję hormonalną,
farmakologiczną indukcję jajeczkowania,
persuflację jajowodów,
operacje mikrochirurgiczne korygujące budowę anatomiczną macicy i jajowodów

Leczenie niepłodności i nawykowych poronień może odbywać się tylko u par będących w małżeństwie.

Naprotechnologia zajmuje się także diagnostyką i leczeniem niepłodności męskiej. Nowością jest tutaj, sposób popierania nasienia, całkowicie respektujący godność osób. Badania dowodzą, że jest on bardziej wymierny, efektywny. W diagnostyce czynnika męskiego wykonywane są także badania hormonalne oraz konsultacje urologiczne.

Podczas prowadzonej nauki karty omawiane zostaje i zastosowane narzędzie SPICE, kwestionariusz mający na celu odzwierciedlenie wielowymiarowej natury związku, co w konsekwencji ma wzmocnić relacje, ugruntować ją, a także poprawić jej jakość. Pary uczą się wyrażać miłość w inny, nie genitalny sposób, co na poszczególnych etapach leczenia jest wymagane, a co przekłada się także na codzienną prozę życia związku (wbrew pozorom to właśnie mózg jest najbardziej seksualnym organem człowieka!).

SPICE jest akronimem angielskich słów S-spiritual, P-physical, I-intellectual, C-creative, E-emotional, gdzie każdy wskazuje na dany wymiar relacji, który jest budowany w związku przez oboje, w myśl sentencji dobry układ się nie przydarza, ale wymaga cierpliwości, czasu i dwóch osób, które chcą pracować nad tym, żeby być ze sobą. Każdy także jest przez nich kreowany, nie tylko na zasadzie komplementarności, ale bardziej koncentrując się na akceptacji drugiego i siebie, swoich wad i niedoskonałości, co będzie owocować wzrostem obojga w związku (wg słów Jana Pawła II – absorpcja wstydu przez miłość).

S, czyli płaszczyzna duchowa realizowana jest w odniesieniu do osoby, rzeczy, pojęcia relacyjnego z ja i wyrażającego związek lub dążenie do związku z czymś przerastającym ja, którego umiejscowienie, po spełnieniu określonych warunków jest możliwe także w obrębie ja. Innymi słowy, płaszczyzna duchowa to szersza perspektywa w życiu, pokazująca co warto robić, a czegoś unikać, aby życie człowieka, traktowane całościowo, miało sens. Aktywność ta, przede wszystkim zakłada praktyki religijne, modlitwę – wspólną. Jej charakter, formę, długość, częstotliwość małżeństwo powinno dobrać samo, uwzględniając potrzeby obojga. Modlitwa umacnia i rozwija duchowe potrzeby człowieka, przypomina o transcendencji, jednocześnie pomaga unieść trud życia, także tego we dwoje. Wskazuje na miłość rozumianą jako przyjęcie drugiego takiego, jakim jest, także akceptacje siebie i waszego tu i teraz w perspektywie – szerszej.

P – płaszczyzna fizyczna obejmuje fizyczne formy kontaktów. Tutaj należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy dotykiem afirmującym a pobudzającym. Dotyk afirmujący jest tą formą kontaktu, która afirmuje osobę, uzdalnia do twórczego działania. Dotyk pobudzający nakierunkowuje działanie na stosunek. Afirmacyjny kontakt jest szczególną formą bliskości osób, dający poczucie bezpieczeństwa, przynależności, odpowiedzialności, wzajemności. Ta forma kontaktu zasadniczo podnosi wartość osoby, do której jest kierowana. Niezmiernie ważna jest umiejętność określenia granicy pomiędzy tymi dotykami, aby w czasie, gdy współżycie jest niemożliwe, bliskość cielesna została zachowana. Jest to istotne także z perspektywy dzieci obecnych w rodzinie, które bezwiednie uczą się miłości i czułości od rodziców. Widok mamy i taty obejmujących się z szacunkiem i miłością wywiera głębokie, pozytywne piętno na ich przyszłe relacje oraz ich poczucie wartości i poszanowanie płci przeciwnej. Realizacja fizycznej formy kontaktów, to także wspólne wypełnianie obowiązków domowych czy spędzanie wolnego czasu. To także buduje zaufanie w związku oraz poczucie wartości, redukując jednocześnie potrzebę powierzchownego wzmocnienia relacji przez kontakt genitalny.

I jak płaszczyzna rozumowa obejmuje te formy aktywności, które pomagają zrozumieć dane działanie lub intencje jego zaniechania. Wspólne zgłębianie tego tematu jednoczy związek, pomaga zrozumieć stanowisko małżonka, a co za tym idzie, jego konkretne formy zachowania. Tym samym możliwy jest dialog i dojście do konsensusu, uwzględniającego stanowiska obydwojga.

C – płaszczyzna twórcza / komunikatywna ma dwojaki charakter. Z jednej strony zakłada wspólne zadania, projekty, najmniejsze prace, które mogą być wykonane przez jednego, ale w imię wspólnoty małżeńskiej, realizowane są razem. Następuje tutaj podział czynności w oparciu o motywacje, zdolności, preferencje, czasowość obydwu, a co najważniejsze, odbywa się za ich obopólną zgodą. Z drugiej strony, twórczy charakter działania to dbałość o relacje, o ich intensywność. Może odbywać się to poprzez drobne gesty kierowane ku partnerowi, a przez niego lubiane i cenione (Pięć języków miłości).

E – płaszczyzna emocjonalna / psychologiczna to „nauka” mówienia o ważnych dla siebie sprawach, wydarzeniach z danego okresu, a nie pozostających obojętnymi dla związku. Nauka ta odnosi się głównie do ćwiczenia umiejętności wyrażania emocji, ale i słuchania, przekazu niewerbalnego także. Zdolność ta jest niezmiernie istotna w związku, fundamentalna dla budowania długotrwałej, silnej relacji, zaufania, wzajemnego zrozumienia i poszanowania potrzeb. Postawa otwartości, jaką powinni przyjąć małżonkowie umożliwia pogłębienie więzi bliskości i intymności, do czego nie jest konieczny kontakt genitalny.

Rozmową często towarzyszą epizody frustracji. Są one, nagromadzoną przez dłuższy czas złością, niewyrażoną w żaden sposób, a zepchniętą gdzieś w podświadomość. Dlatego tak ważne jest, aby pojawiające się, kumulujące sytuacje, wydarzenia stresogenne omawiać, jak najszybciej to możliwe. Owe epizody wybuchów złości są pewnego rodzaju oczyszczeniem. Jednakże należy nauczyć się właściwie do nich podchodzić i reagować. Często stają się one początkiem rozmowy właściwej, szczerej, dlatego tak ważne jest „prawidłowe” zareagowanie na wybuch złości małżonka. Istotne jest także, aby każdy pojawiający się problem rozwiązać, nie bagatelizować go (skoro współmałżonek o nim mówi, znaczy, że jest to dla niego ważne).

Komunikacja może przybierać różne formy, intensywność, niemniej jednak, jaka ona by nie była humor powinien być niezastąpionym jej elementem. Ważne, aby pojawił się we właściwym czasie i sposób, lubiany przez oboje. Umiejętność śmiania się z siebie, swoich wad i porażek jest sztuką, której warto się uczyć.

Wprowadzenie siebie, związku w sferę SPICE, a jeżeli to konieczne stosowanie leczenia zgodnego ze standardami NaProTechnology przekłada się na konkretne zachowania, wymierne efekty – prawdziwy dialog małżeński, wzajemny szacunek, podział odpowiedzialności za waszą płodność, jej rozwój, każdodniowe decyzje oraz zdolność do wyrażania czułości i miłości, wierności i uczciwości, a nade wszystko diametralnej, trwałej poprawy jakości życia małżeństwa.

Autorką tekstu jest: Lena Szturomska-Józwik, FCP, Pulchra Vita.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz więcej:

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.

Zostań Ambasadorem

Dołącz do bractwa