Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywizowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.
Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

Aborcyjny reżim

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

– Odkąd w USA zalegalizowano aborcję, śmierć poniosło 58 milionów niewinnych ludzi. Mniej osób zginęło podczas II wojny światowej – powiedział Nikolas Nikas, amerykański prawnik i działacz pro-life.

Nikolas Nikas, prezes amerykańskiej fundacji Bioethics Defence Fund, prawnik, a jednocześnie znany antyaborcjonista i działacz pro-life 19 kwietnia wygłosił wykład na Uniwersytecie Gdańskim. Tematem wystąpienia była sprawa Roe versus Wade, czyli słynny wyrok Sądu Najwyższego USA legalizujący aborcję w tym kraju.

– Stany Zjednoczone po Chinach i Korei Północnej są najbardziej bezwzględnym „aborcyjnym reżimem” na świecie – podkreślił na wstępie amerykański działacz pro-life.

Jak poinformował N. Nikas 43 lata temu po wyroku w słynnej sprawie „Roe przeciwko Wade” aborcja została uznana w USA za legalną przez cały okres ciąży, a większość przepisów zakazujących aborcji jako „naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony prywatności”. Decyzja SN uczyniła prawo do aborcji „fundamentalnym prawem konstytucyjnym” każdej kobiety, co oznacza, że żaden przepis prawa nie może się temu prawu sprzeciwiać, ani go ograniczać. Ta decyzja SN obowiązuje do dziś.

– Od momentu uchwalenia tego proaborcyjnego prawa w USA w wyniku aborcji straciło życie aż 58 milionów ludzi. Mniej osób zginęło podczas II wojny światowej. To także 1,5 razy więcej niż cała populacja Polski. Te liczby są porażające – wyliczał prawnik.

Jak wskazał mec. Nikas, ogłaszając wyrok w sprawie Roe vs. Wade, sędzia powiedział, że nie będzie rozstrzygał kwestii, kiedy zaczyna się życie, czyli – jak zauważył prawnik – zignorował absolutnie fundamentalną w tym temacie sprawę.

–  Opierając się na uniwersalnych i zaakceptowanych przez świat naukowy kryteriach, każde ludzkie życie rozpoczyna się w momencie poczęcia. Wówczas powstaje całkowicie nowa, odbiegająca od genotypów rodzicielskich, odrębna jakość genetyczna, czyli nowa osoba ludzka. Tego uczą się studenci na wszystkich uczelniach medycznych na świecie – zaznaczył N. Nikas.

Adwokat dodał na koniec, że „prawa do prywatności”, jak również prawa do aborcji, nie znajdziemy w amerykańskiej konstytucji.

Spotkanie z Nikolasem Nikasem zostało zorganizowane przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe im. Adama Heydla.

źródło: Gość.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz więcej:

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.

Zostań Ambasadorem

Dołącz do bractwa