Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Picture of Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywizowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.
Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

O aborcji znów głośno w sejmie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Od wczoraj (22.09) trwa debata, która ma uregulować kwestię tzw. „kompromisu aborcyjnego” w Polsce. Posłowie mają do rozpatrzenia dwa projekty ustawy; pierwszy który ma na celu zliberalizować prawo dotyczące zabijania nienarodzonych, przygotowany przez komitet „Ratujmy Kobiety” oraz drugi komitetu „Stop Aborcji”, nakładający całkowity zakaz przerywania ciąży oprócz sytuacji, w której ciąża zagraża życiu matki.

Dziś posłowie muszą podjąć ostateczną decyzję, której konsekwencje będą rzutować na wiele niewinnych ludzkich istnień. Zgodnie z obecnie obowiązująceym prawem w Polsce, aborcję można dokonać w 3 przypadkach:

  • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

  • gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej

  • gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu).

Eksperci z Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris, którzy 14 marca 2016 r. przedłożyli Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy  „o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie” uważają ten „kompromis aborcyjny” za przestarzały (przypomnijmy bowiem, że jest częścią ustawy z 1993 r. podczas gdy dziś obowiązuje nas Konstytucja z 1997 r.), a także nieprecyzyjny. Co bowiem ma oznaczać określenie „uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”? Jak ocenić czy podejrzenie jest „uzasadnione” i o jaki konkretny „czyn zabroniony” chodzi? Z tego wynika, że dziecko poczęte w miejscu publicznym również może zostać zabite. Dlaczego „duże prawdopodobieństwo” może być przyzwoleniem na aborcję? I skąd ten pomysł, że zespół Down’a jest chorobą zagrażającą życiu dziecka? W naszym kraju żyje wiele takich dzieci, są kochane i otoczone specjalną opieką.

Nie jest prawdą, że projekt ustawy złożony przez Ordo Iuris chce zakazać aborcji nawet w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia matki. Ma on jedynie na celu rozróżnienie między „zagrożeniem życia”, a „zagrożeniem zdrowia”, wiemy bowiem, że „życie” zawsze będzie stać wyżej niż „zdrowie” i bez znaczenia czy będziemy tu dyskutować o życiu matki czy życiu dziecka – każde jest tak samo ważne.

Członkowie komitetu „Ratujmy kobiety” postulują o zezwolenie na dokonywanie aborcji w Polsce do 12. tygodnia życia dziecka pod sercem matki bez względu na powód. Oprócz tego postulują o prawo do dokonywania aborcji tak jak dotychczas (w ramach „kompromisu aborcyjnego”).

Dyskutując o aborcji przypomnijmy, że cały czas mówimy tu o nowym życiu, którego serce bije już w 10. tygodniu życia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz więcej:

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.

Zostań Ambasadorem

Dołącz do bractwa