O aborcji znów głośno w sejmie

Od wczoraj (22.09) trwa debata, która ma uregulować kwestię tzw. “kompromisu aborcyjnego” w Polsce. Posłowie mają do rozpatrzenia dwa projekty ustawy; pierwszy który ma na celu zliberalizować prawo dotyczące zabijania nienarodzonych, przygotowany przez komitet “Ratujmy Kobiety” oraz drugi komitetu “Stop Aborcji”, nakładający całkowity zakaz przerywania ciąży oprócz sytuacji, w której ciąża zagraża życiu matki.

Dziś posłowie muszą podjąć ostateczną decyzję, której konsekwencje będą rzutować na wiele niewinnych ludzkich istnień. Zgodnie z obecnie obowiązująceym prawem w Polsce, aborcję można dokonać w 3 przypadkach:

  • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

  • gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej

  • gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu).

Eksperci z Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris, którzy 14 marca 2016 r. przedłożyli Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy  „o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie” uważają ten “kompromis aborcyjny” za przestarzały (przypomnijmy bowiem, że jest częścią ustawy z 1993 r. podczas gdy dziś obowiązuje nas Konstytucja z 1997 r.), a także nieprecyzyjny. Co bowiem ma oznaczać określenie “uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”? Jak ocenić czy podejrzenie jest “uzasadnione” i o jaki konkretny “czyn zabroniony” chodzi? Z tego wynika, że dziecko poczęte w miejscu publicznym również może zostać zabite. Dlaczego “duże prawdopodobieństwo” może być przyzwoleniem na aborcję? I skąd ten pomysł, że zespół Down’a jest chorobą zagrażającą życiu dziecka? W naszym kraju żyje wiele takich dzieci, są kochane i otoczone specjalną opieką.

Nie jest prawdą, że projekt ustawy złożony przez Ordo Iuris chce zakazać aborcji nawet w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia matki. Ma on jedynie na celu rozróżnienie między “zagrożeniem życia”, a “zagrożeniem zdrowia”, wiemy bowiem, że “życie” zawsze będzie stać wyżej niż “zdrowie” i bez znaczenia czy będziemy tu dyskutować o życiu matki czy życiu dziecka – każde jest tak samo ważne.

Członkowie komitetu “Ratujmy kobiety” postulują o zezwolenie na dokonywanie aborcji w Polsce do 12. tygodnia życia dziecka pod sercem matki bez względu na powód. Oprócz tego postulują o prawo do dokonywania aborcji tak jak dotychczas (w ramach “kompromisu aborcyjnego”).

Dyskutując o aborcji przypomnijmy, że cały czas mówimy tu o nowym życiu, którego serce bije już w 10. tygodniu życia.

Zamknij menu
Twitter
YouTube
Instagram

Podobało się? Podziel się z innymi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 9,
2) kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl, tel: 791 138 902,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Poniżej wpisz kwotę jaką chcesz podarować
Fundacji Małych Stópek

Podaj kwote

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości