Oświadczenie dotyczące gry edukacyjnej „Zagraj w Jasia” stworzonej przez Fundację Małych Stópek 

W odpowiedzi na nieprawdziwe i niesprawdzone przez dziennikarzy informacje, pojawiające się w mediach, oświadczamy jako pomysłodawcy i twórcy gry edukacyjnej „Zagraj w Jasia” iż:
1.       Celem stworzonego projektu jest poprzez zabawę i w sposób symboliczny edukacja dzieci w zakresie etapów rozwoju człowieka przed jego narodzeniem.
2.       Rysunki przedstawione na kartach są jedynie animowanym opisem treści danej karty i żaden sposób nie odzwierciedlają wyglądu dziecka w okresie prenatalnym.
3.       Gra nie ma żadnego związku z aborcją, nie odwołuje się do niej ani w sposób bezpośredni ani pośredni, symboliczny.
4.       Fundacja Małych Stópek jest organizacją pożytku publicznego nieprowadzącą działalności gospodarczej w związku z czym nie prowadzi również sprzedaży gier celem uzyskania dochodu. Karty mogą otrzymać bezpłatnie osoby chętne włączyć się w dzieło edukacyjne Fundacji, gdyż ich wydruk zostanie sfinansowany przez Darczyńców naszej organizacji.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że misją naszej organizacji jest edukacja i promocja wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wspieramy wszelkie inicjatywy, które w sposób pozytywny uwrażliwiają społeczeństwo na piękno ludzkiego życia i chcemy z takim właśnie przekazem trafiać do każdej grupy wiekowej.
Wartym podkreślenia jest również fakt, iż pomysł i realizacja projektu gry „Zagraj w Jasia” miał miejsce długo przed rozpoczęciem sporu społecznego dotyczącego aborcji. Działanie to nie jest więc w żaden sposób odpowiedzią na trwający obecnie konflikt polityczno-ideowy, ale naszą codzienną pracą na rzecz poszerzenia świadomości i wrażliwości sumień.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Fundacji Małych Stópek, Panią Anną Piotrowską (ania@fundacjamalychstopek.pl, tel. 791 138 902).

Zamknij menu
Twitter
YouTube
Instagram

Podobało się? Podziel się z innymi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 9,
2) kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl, tel: 791 138 902,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Poniżej wpisz kwotę jaką chcesz podarować
Fundacji Małych Stópek

Podaj kwote

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości