Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Picture of Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywizowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.
Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

Oświadczenie dotyczące gry edukacyjnej „Zagraj w Jasia” stworzonej przez Fundację Małych Stópek 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W odpowiedzi na nieprawdziwe i niesprawdzone przez dziennikarzy informacje, pojawiające się w mediach, oświadczamy jako pomysłodawcy i twórcy gry edukacyjnej „Zagraj w Jasia” iż:
1.       Celem stworzonego projektu jest poprzez zabawę i w sposób symboliczny edukacja dzieci w zakresie etapów rozwoju człowieka przed jego narodzeniem.
2.       Rysunki przedstawione na kartach są jedynie animowanym opisem treści danej karty i żaden sposób nie odzwierciedlają wyglądu dziecka w okresie prenatalnym.
3.       Gra nie ma żadnego związku z aborcją, nie odwołuje się do niej ani w sposób bezpośredni ani pośredni, symboliczny.
4.       Fundacja Małych Stópek jest organizacją pożytku publicznego nieprowadzącą działalności gospodarczej w związku z czym nie prowadzi również sprzedaży gier celem uzyskania dochodu. Karty mogą otrzymać bezpłatnie osoby chętne włączyć się w dzieło edukacyjne Fundacji, gdyż ich wydruk zostanie sfinansowany przez Darczyńców naszej organizacji.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że misją naszej organizacji jest edukacja i promocja wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wspieramy wszelkie inicjatywy, które w sposób pozytywny uwrażliwiają społeczeństwo na piękno ludzkiego życia i chcemy z takim właśnie przekazem trafiać do każdej grupy wiekowej.
Wartym podkreślenia jest również fakt, iż pomysł i realizacja projektu gry „Zagraj w Jasia” miał miejsce długo przed rozpoczęciem sporu społecznego dotyczącego aborcji. Działanie to nie jest więc w żaden sposób odpowiedzią na trwający obecnie konflikt polityczno-ideowy, ale naszą codzienną pracą na rzecz poszerzenia świadomości i wrażliwości sumień.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Fundacji Małych Stópek, Panią Anną Piotrowską (ania@fundacjamalychstopek.pl, tel. 791 138 902).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz więcej:

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.

Zostań Ambasadorem

Dołącz do bractwa