Mary Wagner potrzebuje twojej pomocy – wyślij list do sędziego w Kanadzie!

Czasu jest bardzo mało. Brońmy Mary, aby nie musiała kolejnych 12 miesięcy spędzać w więzieniu.
W dniu 12 września br. sędzia w Toronto ma ogłosić wyrok w sprawie Mary Wagner. Jej mama Jane zwraca się z prośbą o świadectwa dotyczące jej córki, które zostaną przekazane sędziemu przed rozprawą w dniu 12 września br. 
„Na rozprawie w dniu 15 sierpnia sędzia poprosił Mary, aby przedłożyła listy od jej przyjaciół, wyrażające opinie o jej osobie oraz przekonaniu o niesprawiedliwości wobec nienarodzonych, które inspirują ją do działania” – napisała w swoim apelu do Polaków Jane Wagner, mama Mary – „Jest to wyjątkowa okoliczność, aby przedstawić Sądowi rzeczywistość zbrodni aborcji. Proszę każdego, kto zna i kocha Mary, aby napisał krótki list do Sędziego, jak najszybciej, aby dotarł przed 12 września. Proszę też o podzielenie się tą wiadomością z każdym, kto według Was mógłby swoimi przemyśleniami wpłynąć na postawę sędziego (spróbować przekonać go).”
Świadectwa o Mary Wagner nie powinny przekraczać jednej strony, należy również zachować w nich szacunek dla sądu. Listy powinny być po angielsku. Nagłówek listu należy zatytułować:
Justice Eric (Rick) N. Libman
(jest to imię i nazwisko sędziego prowadzącego Jej obecną sprawę).
Kartkę listu należy włożyć do koperty i wysłać na adres Koalicji dla Życia w Kanadzie:
Mary Wagner
Care of Campaign Life Coalition
104 Bond Street Suite 300
Toronto ON M5B 1X9, Canada
Czasu jest naprawdę bardzo mało! List – priorytet do Kanady idzie około siedmiu dni, kosztuje 6 zł. Aby korespondencja dotarła do sędziego na czas, czyli przed najbliższą rozprawą, powinien zostać wysłany jeszcze w tym tygodniu.
W liście warto zwrócić uwagę takie cechy Mary jak: gruntowna wiedza (naukowa) o początku życia ludzkiego, szacunek dla życia, wierność Bożym prawom, wielka pokora i skromność, miłość do ludzi bez jakichkolwiek uprzedzeń czy ograniczeń (nawet wobec swoich prześladowców), bezgraniczna miłość i oddanie sprawie ratowania życia dzieci poczętych.
Listy z Polski należałoby wysyłać pocztą e-mail na adres sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca
Do wiadomości oskarżyciela: craig.power@ontario.ca
Do wiadomości ruchu pro-life: clc@campaignlifecoalition.com
Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/marywagnerpolsce/posts/768375536704491
źródło: https://gosc.pl/doc/4127555.Mary-Wagner-potrzebuje-twojej-pomocy-wyslij-list-do-sedziego-w