Organizujemy konkurs pro – life!

Fundacja Małych Stópek organizuje konkurs pt. ,,Jestem piękny od poczęcia”. Dzieła wykonane przez uczestników odzwierciedlą hasło tegorocznego Marszu dla Życia.  Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, oraz średnich.
 
Organizatorzy proponują uczestnikom 4 kategorie konkursowe: plastyczną, literacką, multimedialną oraz projekt szkolnej akcji. Zainteresowani mogą wybrać formę wedle własnego uznania.
Koordynatorka szczecińskiej akcji Marta Mierzejewska, zwraca uwagę na główny cel wydarzenia.
– Najważniejsza jest promocja wartości oraz godności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz uwrażliwianie na wartość życia osób niepełnosprawnych – mówi Marta Mierzejewska
Jak twierdzi pracownik Fundacji Małych Stópek, kształtowanie postawy poszanowania wartości ludzkiego życia, jest w dzisiejszym świecie niezwykle ważnym zadaniem.
– W kontekście tak wielu wydarzeń w przestrzeni publicznej, konkurs jest znakomitą okazją do pogłębienia wiedzy pro-life oraz inspiracją do przeprowadzenia z uczniami lekcji na ten temat – wyjaśnia Mierzejewska
 
Prace konkursowe można wysyłać od 12 lutego 2018 do 12 marca 2018 r. na adres Fundacji Małych Stópek (ul. św. Ducha  9, 70-205 Szczecin)
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://dlazycia.info/konkurs-jestem-piekny-od-poczecia/

Anna Pleskot

Zamknij menu
Twitter
YouTube
Instagram

Podobało się? Podziel się z innymi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 9,
2) kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl, tel: 791 138 902,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Poniżej wpisz kwotę jaką chcesz podarować
Fundacji Małych Stópek

Podaj kwote

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości