Modlitwa o dziecko czyli Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Wydarzenia minionego roku pokazały, że walka o nienarodzone życie wciąż trwa i potrzeba ogromnej mobilizacji wielu serc i sumień, aby w naszym kraju niewinne życie już nigdy nie było zagrożone. Każdego roku zachęcamy zgromadzenia zakonne, wspólnoty i całe parafie, aby dołączyły do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Również i w tym roku Fundacja Małych Stópek pragnie zachęcić wszystkich do podjęcia się trudu 9-miesięcznej modlitwy w intencji zagrożonego życia nienarodzonych dzieci.
Duchowa Adopcja nie jest modlitwą nową, która powstała kilka lat temu. Ludzie nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami od ponad 30 lat przyrzekają modlić się codziennie przez okres 9 miesięcy w intencji ocalenia nieznanego im nienarodzonego życia. Modlitwa cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie od 1992 r. kiedy św. Papież Jan Paweł II ogłosił 25 marca Dniem Świętości Życia.
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może złożyć każdy kto tylko czuje wewnętrzną potrzebę przyczynienia się do tego ogromnego dzieła Obrony Życia. Stając się Duchowym Rodzicem i odmawiając codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka, każdego dnia możemy się przyczynić do odmienienia czyichś losów albowiem jako katolicy głęboko wierzymy w moc modlitwy. Oprócz tego codziennie przez 9 miesięcy, przynajmniej raz w ciągu dnia w trakcie modlitwy Duchowej Adopcji kierujemy swoje myśli w stronę dziecka, którego życie jest zagrożone, a na którym nam zależy.
Złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego nie jest skomplikowane. Można do niego przystąpić indywidualnie, a można również we wspólnocie. Najważniejsze, aby zrobić to szczerze, z myślą o nienarodzonych i z pragnieniem wytrwania do końca.
Dlatego również w tym roku, z okazji zbliżającego się Dnia Świętości Życia, Fundacja Małych Stópek zaprasza wszystkich Obrońców Życia do rozpowszechniania dzieła Duchowej Adopcji w swoich środowiskach i zachęcania duszpasterzy w swoich parafiach do zamawiania bezpłatnych formularzy, które oprócz treści przyrzeczenia, zawierają również szczegółowe informacje na temat Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, jak również fragment, który po wypełnieniu swoimi danymi można odesłać na adres Fundacji i w zamian otrzymać „Jasia” czyli model 10-tygodniowego dziecka w skali 1:1.
Zamówienia można kierować na adres e-mail zamowienia@fundacjamalychstopek.pl lub przez formularze na stronie www.dlazycia.info/gadzety