Konferencja naukowa „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”

Warszawa, 26 maja 2018 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa, ul. Wójcickiego 1/3

Auditorium Maximum (budynek nr 21), Aula Roberta Schumana

 
Program:
8.oo – Msza św. pod przewodnictwem JE Kardynała Kazimierza Nycza
9.oo – Konferencja prasowa
9.oo – Rejestracja
9.3o – Otwarcie konferencji:
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
Elżbieta Gołąb – Prezes INER
10.oo – Humanae vitae cinquant’anni dopo: un “caso serio” nella Chiesa
post-conciliare (Encyklika Humanae vitae 50 lat po: „ważny kazus”
– Ks. prof. Gilfredo Marengo – Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, Rzym
10.3o – Kardynał Karol Wojtyła a encyklika Humanae vitae
– Dr hab. prof. KPSW Marek Czachorowski – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
11.oo – Profesor Joseph Rötzer – wkład w tworzenie Encykliki Humanae vitae oraz działania późniejsze – Elisabeth Rötzer, Austria
11.3o – Nieprzemijające przesłanie Humanae vitae – panel dyskusyjny – prowadzi red. naczelny Salve TV Mateusz Dzieduszycki
uczestnicy panelu:
Red. Tomasz Terlikowski
Ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba – WT-UAM w Poznaniu
Dr hab. prof. KPSW Marek Czachorowski – KPSW w Bydgoszczy
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – WSR – UKSW
 
13.00 – przerwa na kawę
 
13.3o – wykłady w dwóch sekcjach tematycznych:

 
SEKCJA I
Humanae vitae – wyzwanie XXI  wieku
Moderator: Michał Gołąb, INER
13.3o – Teologiczno-moralny wymiar odpowiedzialnego rodzicielstwa – Ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba, WT-UAM w Poznaniu
14.oo – Wartość przesłania Humanae vitae dla edukacji. Nauczanie papieskieKs. dr hab. prof. UKSW Zdzisław Struzik – WSR – UKSW
14.3o – Panel dyskusyjny: prowadzenie Michał Gołąb, INER
uczestnicy panelu:
Ks. dr Józef Młyński, UKSW
Dr Grażyna Koszałka, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej,
Dr Agnieszka Chrobak, INER, PAN,
Red. Paweł Zuchniewicz,
Beata i Michał Pielorz (INER)
 
 
SEKCJA II
Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej. Nowe standardy
Moderator: ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Biały
13.25 – Humanae vitae cinquant’anni dopo: un “caso serio” nella Chiesa
post-conciliare (Encyklika Humanae vitae 50 lat po: „ważny kazus” w Kościele post-soborowym)
– Ks. prof. Gilfredo Marengo, Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, Rzym
13.45 – Chrześcijański feminizm jako odpowiedź w trosce o godność kobiety
– Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, WSR – UKSW
14.05 – Kryzys opieki okołoporodowej w Niemczech
– Ks. dr hab. Artur Żuk, KU Eichstätt-Inglostadt, Niemcy
14.25 – Encyklika Humanae vitae w obronie godności rodzicielstwa
Dr Bożena Bassa, WSR – UKSW
14.40 – Przemoc w opiece okołoporodowej a konwencja stambulska: uwagi bioetyka w 50 lat po publikacji encykliki Humanae vitae
– Ks. dr hab.- prof. UKSW Stanisław Biały, WSR – UKSW
15.00 –Ruchy pro-life na terenie i w Kościele na Słowacji
– Ks. Doc. JCDr. František Čitbaj, Uniwersytet Preszowski, Wydział Teologii Grekokatolickiej, Słowacja
15.15 – Wdrażanie standardów opieki okołoporodowej – trudności i wyzwania
– Dr Urszula Tataj-Puzyna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
15.30 – Standardy opieki okołoporodowej na Ukrainie
– Dr Eugeniusz Bilonozhko, Katedra Socjologii, Kijowski Uniwersytet Ekonomiczny im Wadyma Getmana, Ukraina
15.45 – Poród naturalny dla rodzącej kobiety i rodzącego się dziecka
– Mgr Irena Chołuj, Stowarzyszenie na Rzecz Rodzenia i Karmienia

 
16.oo – przerwa na obiad
 
17.oo – warsztaty Elisabeth Rötzer – Rötzerowska wizja płodności małżonków (warsztaty w języku niemieckim z udziałem tłumacza)
19.oo – zamknięcie Konferencji

Zamknij menu
Twitter
YouTube
Instagram

Podobało się? Podziel się z innymi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 9,
2) kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl, tel: 791 138 902,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Poniżej wpisz kwotę jaką chcesz podarować
Fundacji Małych Stópek

Podaj kwote

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości