Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywizowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.
Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

Trwa kampania edukacyjna pt. "Wiedza o Życiu"

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Od  października trwa kampania edukacyjna pt. „Wiedza o Życiu”. Co tydzień w czwartki można zobaczyć na naszym facebook’owym profilu (Bractwo Małych Stópek) krótkie posty, dotyczące rozwoju prenatalnego. Treść opatrzona odpowiednią grafiką, informuje o danym fakcie z życia płodowego człowieka. Więcej informacji znajduje się zaś w odpowiednim linku, zamieszczonym w poście.

 
Poniżej prezentujemy treść postów, które już ukazały się na facebook’u 😉 Aktualnie będziemy dodawać je również tutaj 🙂
Okres prenatalny czyli dziewięć pierwszych miesięcy życia człowieka to szczególny czas rozwoju. Od momentu poczęcia do narodzin mały człowiek przechodzi od etapu pojedynczej komórki o średnicy ok. 0,1 mm do etapu noworodka..
Życie każdego człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To fakt biologiczny, medyczny i niepodważalny. Niezwiązany z żadną ideologią, osobistą opinią, miejscem zamieszkania czy modą. To nie jest też – jak wielu usilnie twierdzi – kwestia wiary, lecz nauki na temat rozwoju prenatalnego. Rozwoju niewidocznego, a tak bardzo rzeczywistego…
Po połączeniu materiału genetycznego ojca i matki zostają zdeterminowane m.in. płeć, kolor oczu, włosów, skóry, rysy twarzy, budowa ciała a także tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu.
Oddajmy teraz głos lekarzom i naukowcom, którzy jednoznacznie stwierdzili, że życie każdego człowieka ma swój początek właśnie w tym pierwszym momencie, jakim jest poczęcie 😊
*Prof. dr med. J. Lejeune:
Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka nie jest sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym[1]
*Dr nauk przyrodniczych R. Kurniewicz-Witczakowa:
Nowe życie – życie Waszego dziecka zaczyna się w momencie zespolenia ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej – plemnika. Powstaje jedna komórka, która zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie i jest ona wypadkową dwóch różnych linii dziedzictwa oraz stanowi pod tym względem jedyny i niepowtarzalny zawiązek nowego życia. Ten wielki cud natury, jakim jest zapłodnienie (…) jest początkiem życia dziecka w łonie matki.[1]
*Prof. dr hab. Z. Bielańska-Osuchowska:
Połączenie się jąder komórkowych jaja i plemnika jest to najważniejszy moment zapłodnienia – powstanie nowego organizmu. Od momentu połączenia się jąder komórkowych jaja i plemnika rozpoczyna się rozwój nowego człowieka”.[2]
*O’ Rahilly, F. Muller:
„Pomimo, iż życie ludzkie jest procesem ciągłym, zapłodnienie jest momentem przełomowym, gdyż w zwyczajnych okolicznościach uformowany zostaje nowy, odrębny genetycznie ludzki organizm”[3].
*Prof. dr hab. n. med. Maria Rybakowa:
„W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych – gamet – żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która od tej chwili zaczyna żyć własnym rytmem. I już od tego momentu określone zostaje indywidualne podłoże genetyczne i zakodowany kształt wszystkich cech nowej istoty ludzkiej”[4].
Pierwsza komórka nowo poczętej istoty ludzkiej ma średnicę o wymiarze około 0,1 mm! W niej zapisany jest już cały wspaniały program dalszego rozwoju człowieka. Czymże są osiągnięcia dzisiejszej techniki, łącznie z mikroelektroniką, wobec wspaniałości, złożoności i precyzji, która zawiera się w poczętej istocie ludzkiej!
Ten maleńki człowiek z biegiem lat rozwinie się, stworzy kolejne dzieła sztuki i techniki.

Twoje i moje życie, a także życie wszystkich innych wielkich twórców, rozpoczęło się w momencie poczęcia![5]

 
 
Źródło: Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32
[1] „Nasze dziecko”, red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńska-Sikorska, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1994, s. 31.
[2] Z. Bielańska-Osuchowska, „Jak zaczyna się życie człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 34.
[3] R. O’ Rahilly, F. Muller, Human Embryology and Teratology, wyd. 2, New York: Wiley-Liss, 1996, s.8.
[4] G. L. Flanagan, „9 pierwszych miesięcy życia”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973.
[5] Tamże.
[1] „Wiedza i Życie” nr 11 z 1986, s. 8.
 


 

Ciało malutkiego dziecka mierzy ok. 2,5 mm! To dopiero początek 3 tygodnia, a już tak wiele się dzieje…
*Zaczyna bić serce
*krew krąży w nieskomplikowanym zamkniętym układzie naczyń, oddzielnym od krążenia matki
*w czwartym tygodniu dziecko mierzy już ponad pół centymetra.
 
Mały człowiek ma główkę, tułów i zawiązki górnych kończyn. Istnieją już pierwotne nerki, wątroba oraz przewód pokarmowy!
 
Źródło: Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32.2 miesiąc to okres bardzo szybkiego rozwoju dziecka. Co minutę przybywa mu kilka tysięcy nowych komórek nerwowych.
 
W 6 tygodniu można zarejestrować fale elektromagnetyczne wysyłane przez mózg, natomiast w 41. dniu pojawiają się pierwsze odruchy nerwowe oraz ruchy kształtujących się rączek i nóżek.
Na tym etapie rozwoju prenatalnego głowa staje się największą częścią ciała dziecka. Powstają zawiązki zębów, szczęka i żuchwa, podniebienie oraz przewód nosowo-łzowy.
 
Ponadto:
* wykształcają się usta, a okolica warg staje się wrażliwa na dotyk – jej podrażnienie powoduje obrót ciała dziecka.
* serce małego człowieka jest już całkowicie uformowane i bije rytmicznie ok. 40–80 razy na minutę.
* dziecko na tym etapie rozwoju ma już 1,5¬1,9 cm długości i waży 2¬3 gramy.
 
Źródło: Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32W 8 tygodniu kończy się proces organogenezy, tzn. że dziecko w tym okresie życia prenatalnego ma ukształtowane wszystkie podstawowe narządy, które spełniają swoje funkcje, a więc:
 
*serce bije rytmicznie 100-160 razy na minutę
*żołądek wydziela soki trawienne
*nerki usuwają kwas moczowy z krwi
*kształtuje się układ kostny dziecka
*pod koniec drugiego miesiąca życia dziecko pod sercem mamy mierzy już około 2 cm wzrostu i waży około 2–3 gm.
 
W 8 tygodniu także:
*pojawiają się rysy twarzy
*kształtują się powieki i przegrody zewnętrzne nosa, a kończyny stają się smuklejsze. *na dłoniach dziecka można dostrzec charakterystyczne tylko dla niego zarysy linii papilarnych – swoisty „dowód osobisty”.
 
W tym okresie zadziałanie zewnętrznych czynników teratogennych może spowodować powstanie dużych wad rozwojowych. Po tym czasie poważne wady już nie powstają.

Kończy się etap zarodkowy, a zaczyna płodowy okres rozwoju…

 
Źródło: Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32.Stopniowo całe ciało nabiera wrażliwości na dotyk. Wielokrotnie wzrasta liczba połączeń nerwowo-mięśniowych. Dziecko ćwiczy ruchy i porusza się.
 
*występują odruchy ziewania i przeciągania
*dziecko zaczyna ćwiczyć mięśnie potrzebne mu po urodzeniu do:
– oddychania
– pobierania pokarmu
– wydawania głosu, nabierając i wypierając z płuc wody płodowe – czasem połyka je.
* podciąga górną wargę, co jest wstępem do ćwiczenia odruchu ssania.
Dziecko jest ciągle w ruchu, unosi się i opada, podskakuje, przeciąga się, kołysze biodrami, zgina kończyny, robi miny mięśniami twarzy, porusza gałkami ocznymi, zaciska pięści, a także marszczy brwi. Jego skóra pokrywa się meszkiem, pojawiają się zawiązki paznokci i zębów mlecznych, szpik kostny zaczyna produkować krwinki, wątroba – żółć, trzustka – insulinę, przysadka – hormon wzrostu.
Życie dziecka zależy jednak od łożyska, swoistego laboratorium, które spełnia rolę układu oddechowego, pokarmowego oraz hormonalnego. Pod koniec trzeciego miesiąca dziecko wykazuje w swym zachowaniu cechy indywidualne i tak np. mięśnie twarzy przyjmują układ zgodny z odziedziczonymi cechami. Mały człowiek mierzy około 9 cm, a jego waga wynosi ok. 30 g.
 
Źródło: Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32.Jest to okres gwałtownych zmian. Młody człowiek wykonuje aż 20 tys. różnych ruchów w ciągu dnia, które stają się płynne.
 
Jego serce bije 120–160 uderzeń na minutę. W tym tempie przepompowuje dziennie ok. 30 litrów krwi. To oznacza, że serce małego człowieka bije dwa razy szybciej niż serce jego mamy! Ponadto jego organizm syntetyzuje białka i wydziela hormony.
 
W mózgu tworzą się bruzdy i zwoje, przez co powiększa się jego powierzchnia oraz wzrasta dynamicznie sieć połączeń między komórkami nerwowymi w całym ciele.
Dziecko w tym wieku jest wrażliwe na smak i zapach wód płodowych. Jeśli do wód płodowych wprowadzi się coś słodkiego w okolicy ust dziecka, wtedy będzie się ono starało połknąć to jak najszybciej. Jeśli jednak w okolice ust dziecka dostanie się jodyna, wtedy dziecko będzie pluło i jej nie połykało. Dzięki wodom płodowym, w których dziecko jest zanurzone, maluch nie odczuwa tak mocno wszelkiego rodzaju wstrząsów. Wody pozwalają też maleństwu swobodnie poruszać się. Jednak, gdyby na przykład ucisk na brzuch mamy był zbyt wielki, mały zaczyna kopać i skręcać się.
Ponadto:
*W czwartym miesiącu zaczynają rosnąć włosy dziecka
*Dziecko ma około 25 cm wzrostu i waży do 20 dkg.
 
Źródło: Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32.Dziecko osiąga już 30 cm wzrostu i waży 40 dkg. Rosną mu włosy, brwi i rzęsy oraz paznokcie. Tony bicia jego serca można wysłuchać już uchem, bez słuchawki lekarskiej. Wystarczy przyłożyć ucho do brzucha Mamy!
 
Dziecko ćwiczy ruchy ssące warg, reaguje na smak wód płodowych, połykając ich więcej, gdy stają się słodsze, a zaprzestając picia, gdy są gorzkie, kwaśne lub słone. Dziecko dotyka siebie, pępowiny, łożyska i ścian macicy.
 
W piątym miesiącu dziecko nabywa umiejętności funkcjonowania w dwóch stanach: czuwania i snu. W tym okresie życia można uspokajać dziecko przemawiając do niego czule, słuchając muzyki lub śpiewając coś miłego, czytając to, co wprawia matkę w dobry nastrój.
 
Ciekawostka: Aktywność dziecka zależy nie tylko od temperamentu ale także od trybu życia matki i jej samopoczucia. Kiedy matka przeżywa radość, do jej krwi wydzielają się różne związki chemiczne np. endorfiny, które także dostają się do organizmu dziecka. Wówczas dziecko zaczyna samo je wytwarzać. Takie związki chemiczne obecne są w organizmie dziecka już w 6 tygodniu życia prenatalnego
 
Źródło:
1)Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32.
2) http://blog.pro-life.pl/opracowania/rozwoj-prenatalny-dziecka/, (12.09.2018).Dziecko mierzy już 25-30 cm wzrostu i waży 50-70 dkg. Skóra jest obficie pokryta mazią płodową. Wytwarzają się wiązadła stawowe, kostnieje szkielet, a płuca zaczynają wytwarzać surfaktant, który pomoże im po urodzeniu w rozprężaniu się i nabieraniu powietrza.
 
Dziecko magazynuje produkty potrzebne mu po urodzeniu np. wapń, żelazo, białka.
Zakończyło się powstawanie komórek nerwowych, natomiast intensywnie zwiększa się liczba połączeń między nimi, np. w mózgu na obszarze wielkości łebka od szpilki mieści się ok. 70 tys. komórek, a pomiędzy nimi w 24 tygodniu życia istnieje już 124 miliony połączeń!
 
Ponadto:
* w czasie snu pojawia się u dziecka faza REM, tzn. szybkich ruchów gałek ocznych. Malec po prostu śni 😊. W tym czasie następuje dojrzewanie mózgu (porządkowanie wrażeń i odczuć, ich selekcjonowanie i zapamiętywanie).
* Dziecko ćwiczy ruchy ssące warg.
*Dalszy rozwój polegać będzie na doskonaleniu pracy wszystkich działających już narządów i układów, nabieraniu wagi oraz zwiększaniu wzrostu.
 
Źródło: Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32.W 7 miesiącu następuje otwarcie oczu. Malec zaczyna odróżniać światło i ciemność.
W 26 tygodniu przedwcześnie urodzone dziecko jest już w stanie przeżyć. Reaguje wzmożonymi ruchami na nagłe oświetlenie brzucha matki.
Na przełomie 7 i 8 miesiąca życia płodowego rozwój połączeń nerwowych w mózgu jest już na tyle rozwinięty, że kora mózgowa może być podłożem świadomości oraz pewnych przejawów funkcjonowania pamięci (dziecko zapamiętuje np. głos matki, ale także zapach i smak wód płodowych, co pomaga mu bezpośrednio po urodzeniu odróżnić matkę od innej kobiety po zapachu i smaku jej mleka), nabierania nawyków, uczenia się oraz przeżywania emocji.
 
Źródło:
1)Ekologia Prokreacji Vademecum, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków 2016. s. 19-32.
2) D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego. Wydanie II uzupełnione, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2002, s. 34-38.Przeżyty przez dziecko okres życia wewnątrzłonowego był czasem bardzo dynamicznego rozwoju, uczenia się i zapamiętywania, a także tworzenia wyjątkowej więzi z matką, w której ciele przeżyło 9 miesięcy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz więcej:

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.

Zostań Ambasadorem

Dołącz do bractwa