Dziś 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II❗😇

Testament Wielkiego Polaka to ogromne bogactwo i pomoc…w stawaniu się bardziej człowiekiem Znajomość papieskich treści jest potężnym wsparciem w osobistym wzroście. W pielęgnowaniu tego co dobre, piękne…po prostu święte!


Jako obrońcy życia, szczególnie jesteśmy wdzięczni za odwagę i radykalną naukę na temat małżeństwa i rodziny. Za szerzenie prawdy o wzajemnym, bezinteresownym darze małżonków, za zdrowe podejście do płodności i pełne (a więc trójwymiarowe!) spojrzenie na jedność dwojga.

Św. Jan Paweł II był wielkim Obrońcą Życia, który tak często podkreślał nie tylko wartość wszystkich ludzi od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, ale także jedność w działaniu. Słowa z encykliki “Evangelium Vitae” są wciąż żywe ❗ 👉 “Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia” 👈 Dlatego w ramach naszych działań, poszukujemy jak najwięcej sprzymierzeńców, aby wspólnie szerzyć dobro.

Dziękujemy Ci św. Janie Pawle II za możliwość kontynuowania “cywilizacji życia”. Za Twoje orędownictwo w Niebie.

Św. Janie Pawle II módl się za nami ❗


#ThankYouJohnPaul2

Zamknij menu
Twitter
YouTube
Instagram

Podobało się? Podziel się z innymi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 9,
2) kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl, tel: 791 138 902,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Poniżej wpisz kwotę jaką chcesz podarować
Fundacji Małych Stópek

Podaj kwote

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości

Jednorazowa darowizna w wysokości

Miesięczna darowizna w wysokości