Wsparcie maluszka

Ta kruszyna trochę się na świat pospieszyła, tak bardzo chciała być już w ramionach ukochanej mamy🤱.

A dzielna mama 💪👩 czuwa nad swoim dzieciątkiem przy wsparciu najlepszej opieki medycznej 🏥. I my wspieramy 💝 i wy też wspierajcie, nawet duchowo 🙏 Każde życie to skarb i każde należy chronić, nawet to najmniejsze, tak bardzo bezbronne ❤️

Zespół FMS

👣