Żywot mega paczki

Stadium formowania, pakowania i w świat. Ta mega paczka przeznaczona jest dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Poznaniu.

ks. Tomasz Kancelarczyk