Dziś wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, patronki życia poczętego

Taki oto obraz brzemiennej Maryi widnieje w fundacyjnej sali wolontariusza. Obraz, który przypomina nam o misji obrony życia. O tym, że rozwijające się nowe życie pod sercem matki, to nieoceniony dar Boży i jako takie jest święte.

Tę prawdę wyraźnie podkreślił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas podróży apostolskiej do Meksyku 23 stycznia 1999 r. Powiedział wtedy:

„…Kościół musi głosić Ewangelię życia i z proroczą mocą występować otwarcie przeciw kulturze śmierci (…). Tego domagamy się: życia i godności dla wszystkich, dla wszystkich istot poczętych w łonach matek (…). Drodzy bracia i siostry, nadszedł czas, aby na waszym kontynencie raz na zawsze położyć kres wszelkim atakom na życie…”.

Następnego dnia w czasie Mszy św., zawierzając Maryi sprawę życia poczętego, papież powiedział:

„Pod Jej macierzyńską opiekę oddaję (…) życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się urodzą. Jej miłościwej trosce zawierzam sprawę życia i niech żaden Meksykanin nie waży się podnosić ręki na cenny i święty dar życia ukrytego w łonie matki!”Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami. Naucz nas doceniać wartość człowieka w łonie matki. Wzbudź wrażliwość i porusz sumienia zatwardziałych na cud nowego życia.