Nasze “jestem za życiem”

Oby było pełne, a nie jednostronne i wybiórcze. Życie człowieka już od poczęcia jest sprawą bardzo konkretną.