Gazeta Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

❗

Z okazji zbliżającego się Dnia Świętości Życia (25 marca) zapraszamy wszystkie parafie w Polsce do zamawiania bezpłatnej gazetki, poświęconej dziełu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 🙏😇💞

A w niej, oprócz ciekawych artykułów, znajdziesz:

☑ informacje w jaki sposób można zostać duchowym rodzicem,

☑ formułę przyrzeczenia,

☑ tekst codziennej modlitwy,

☑ formularz, który można do nas odesłać, aby otrzymać modlitewnik.

Bo w działalności na rzecz życia nie wolno zapominać o formacji duchowej 😊

Zespół FMS

👣