W odpowiedzi na apel Papieża

Św. Jan Paweł II – nasz wielki rodak, papież rodzin, stojący na straży życia…Czy faktycznie znamy Jego nauczanie❓🤔 A jeśli znamy, to czy wprowadzamy je w życie❓🤔

Wiecie, że…

W Polsce Dzień Świętości Życia (25 marca) został ustanowiony w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II, zawarty w encyklice „Evangelium Vitae”❓ Encyklika ogłoszona została 25 marca 1995 roku. Papież napisał m.in., że: „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84).

Niedługo będziemy celebrować Dzień Świętości Życia, którego celem jest podkreślenie wartości życia każdego człowieka. Nie przegapmy tego wydarzenia 😉 Uczestnictwo we Mszy Świętej, podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, modlitwa osobista – jest wiele możliwości, aby dobrze przeżyć ten czas.