Tak było 25 marca

Msza Święta w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (Dzień Świętości Życia) 🙏⛪👣 W tym szczególnym dniu zgromadziliśmy się u oo. Pallotynów, aby wspólnie modlić się w intencjach obrony życia.

Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego 👏💪 i bardzo cieszymy się, że krzewicie to wspaniale dzieło ❤️ Modlitwa i zawierzenie Bogu to fundament, siła która ma ogromne znaczenie. Ma moc przemieniać ludzkie serca i sprawia, że sytuacje na pozór beznadziejne, w Bogu wiadomym czasie, stają się pełne pokoju.