Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
4 oswiatczenie
Picture of Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywizowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.
Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

Oświadczenie w sprawie „Genesis. Początek życia człowieka”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Do redakcji miesięcznika „Znak”

         W odpowiedzi na wypowiedź profesor Elżbiety Korolczuk, zamieszczoną na łamach majowego wydania miesięcznika „Znak”, jako Fundacja Małych Stópek oświadczamy, że książka „Genesis. Początek życia człowieka” nie zawiera treści, które tu cyt. „…przeciwstawiają się prawu kobiet do decydowania o swoim ciele i płodności…”. Nasza publikacja traktuje o rozwoju prenatalnym człowieka od momentu poczęcia do narodzin i powstawała przy ścisłej współpracy środowiska naukowego. Została pozytywnie zaopiniowana przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii oraz dobrze przyjęta przez wielu nauczycieli biologii. Ponadto, za treści zawarte w „Genesis” odpowiada pani Maria Drąg, pracownik FMS, która z wykształcenia jest biologiem, a jej recenzentami są m.in. Sławomir Laufer – ginekolog-położnik oraz położna Agnieszka Kardziejonek. Skrupulatnie zadbaliśmy o warstwę merytoryczną publikacji, stąd jej język jest stricte naukowy, a forma przekazania wiedzy wykorzystuje nowoczesne technologie – funkcję rozszerzonej rzeczywistości. W związku z tym książka mogła zostać uznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki za pomoc dla nauczycieli biologii. Podkreślamy zatem jeszcze raz: książka „Genesis. Początek życia człowieka” ma charakter naukowy, mający na celu edukację nie zaś, jak sugeruje prof. Elżbieta Korolczuk, ideologiczny.

         Jako organizacja pozarządowa, mająca na co dzień doświadczenie w pracy z mediami, jesteśmy stanowiska, które potwierdza również kodeks etyki dziennikarskiej. Dziennikarze w swoich publikacjach winni są rozdzielać informację od subiektywnego komentarza. Tego wymagamy również od Państwa jak również niepowielania niezgodnych z prawdą i faktami wypowiedzi na łamach swego miesięcznika.

         Mamy nadzieję, że sugestia prof. Korolczuk, która pojawiła się w pracy zbiorowej na łamach majowego „Znaku” wynika wyłącznie z nieznajomości treści „Genesis”, nie zaś z celowego działania Państwa redakcji, a więc promowania nieprawdziwych stwierdzeń. Uderza to bowiem w dobre imię Fundacji Małych Stópek, która oprócz edukowania, podejmuje również działania pomocowe na rzecz kobiet, które zrezygnowały z aborcji oraz wspiera inne instytucje pomocowe m.in. hospicja perinatalne.

Anna Piotrowska

Rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz więcej:

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.

Zostań Ambasadorem

Dołącz do bractwa