Oświadczenie w sprawie “Genesis. Początek życia człowieka”.

Do redakcji miesięcznika „Znak”

         W odpowiedzi na wypowiedź profesor Elżbiety Korolczuk, zamieszczoną na łamach majowego wydania miesięcznika „Znak”, jako Fundacja Małych Stópek oświadczamy, że książka „Genesis. Początek życia człowieka” nie zawiera treści, które tu cyt. „…przeciwstawiają się prawu kobiet do decydowania o swoim ciele i płodności…”. Nasza publikacja traktuje o rozwoju prenatalnym człowieka od momentu poczęcia do narodzin i powstawała przy ścisłej współpracy środowiska naukowego. Została pozytywnie zaopiniowana przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii oraz dobrze przyjęta przez wielu nauczycieli biologii. Ponadto, za treści zawarte w „Genesis” odpowiada pani Maria Drąg, pracownik FMS, która z wykształcenia jest biologiem, a jej recenzentami są m.in. Sławomir Laufer – ginekolog-położnik oraz położna Agnieszka Kardziejonek. Skrupulatnie zadbaliśmy o warstwę merytoryczną publikacji, stąd jej język jest stricte naukowy, a forma przekazania wiedzy wykorzystuje nowoczesne technologie – funkcję rozszerzonej rzeczywistości. W związku z tym książka mogła zostać uznana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki za pomoc dla nauczycieli biologii. Podkreślamy zatem jeszcze raz: książka „Genesis. Początek życia człowieka” ma charakter naukowy, mający na celu edukację nie zaś, jak sugeruje prof. Elżbieta Korolczuk, ideologiczny.

         Jako organizacja pozarządowa, mająca na co dzień doświadczenie w pracy z mediami, jesteśmy stanowiska, które potwierdza również kodeks etyki dziennikarskiej. Dziennikarze w swoich publikacjach winni są rozdzielać informację od subiektywnego komentarza. Tego wymagamy również od Państwa jak również niepowielania niezgodnych z prawdą i faktami wypowiedzi na łamach swego miesięcznika.

         Mamy nadzieję, że sugestia prof. Korolczuk, która pojawiła się w pracy zbiorowej na łamach majowego „Znaku” wynika wyłącznie z nieznajomości treści „Genesis”, nie zaś z celowego działania Państwa redakcji, a więc promowania nieprawdziwych stwierdzeń. Uderza to bowiem w dobre imię Fundacji Małych Stópek, która oprócz edukowania, podejmuje również działania pomocowe na rzecz kobiet, które zrezygnowały z aborcji oraz wspiera inne instytucje pomocowe m.in. hospicja perinatalne.

Anna Piotrowska

Rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek