Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Picture of Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywizowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.
Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

Projekt „Życie jest piękne”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Pierwszy raz w historii fundacyjnych działań edukacyjnych, nasze materiały staną się częścią programu realizowanego w całej szkole podstawowej na wszystkich jej poziomach.

Bo wychowanie w duchu szacunku do każdego życia trzeba zaczynać jak najwcześniej! Dzięki współpracy z Centrum Mocni w Duchu 30 września ruszył przygotowany przez rodziców i nauczycieli łódzkiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ignacego Loyoli, pilotażowy projekt „Życie jest piękne”, który w 100% oparty jest na treściach edukacyjnych i formacyjnych powstałych w Fundacji Małych Stópek. 

Projekt poprowadzą doświadczeni pedagodzy, przy wsparciu naukowców i opiekunów duchownych. Będzie to kompleksowy program rozwijający uczniów nie tylko intelektualnie, poszerzający ich wiedzę, ale również uwrażliwiający na współczesne problemy etyczne, przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych opartych o nowe technologie, bardzo atrakcyjne dla dzieci i młodzieży (pokazy multimedialne, nowoczesne animacje, aplikacje mobilne).

Projekt rozpoczął się w ostatnim dniu września podczas zawierzenia szkoły na Jasnej Górze. Od tego dnia uczniowie mogą podjąć szkolną „Duchową Adopcję Dziecka Poczętego” (dzieci nie wchodzą w zobowiązanie, są zaproszone do towarzyszenia rodzicom i nauczycielom w modlitwie za rozwijającego się przez 9 miesięcy w brzuchu mamy małego „Janka”). Nasza „Szkoła Pełna Życia” umożliwi dzieciom i młodzieży codzienne odmawianie w szkole „dziesiątki” różańca za dzieci nienarodzone, udział w comiesięcznych Mszach św. „za Janka”, będących okazją do świętowania kolejnych etapów jego rozwoju prenatalnego (edukacja + modlitwa). 

Celem tych i wielu innych działań jest atrakcyjna i adekwatna do wieku dzieci edukacja i wychowanie w duchu wdzięczności za WŁASNE ŻYCIE, uwrażliwienie na potrzeby najsłabszych, wzbudzenie zachwytu nad cudem nowego życia (odzwierciedlającego miłość Boga do człowieka) oraz pokazanie pięknej, pełnej radości i wyrzeczeń miłości rodzicielskiej. 

W ramach tegorocznego programu, planujemy szczególny nacisk położyć na edukację trzecioklasistów, którzy będą realizować kompleksowy projekt towarzyszenia „Jankowi” i jego rodzinie, podczas zajęć nauczania zintegrowanego.

Uczniowie klasy VI będą zapoznawać się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu etyki i nauk społecznych, dotyczącymi ochrony życia, które będą stanowić podwaliny pracy w kolejnych latach. Starsi uczniowie z VII klasy w ramach lekcji biologii będą poznawać tajniki embriologii w oparciu o system rozszerzonej rzeczywistości. Ósmoklasiści zostaną zaproszeni do dyskusji na trudne tematy etyczne, które będą dla nich nie tylko wyzwaniem intelektualnym, ale także językowym, gdyż szkoła prowadzi lekcje w trybie dwujęzycznym. 

Więcej informacji o przebiegu projektu:

https://www.facebook.com/JezuickaSzkolaLodz

https://www.facebook.com/mocniwduchu

„…każdy dzień jest dobry, by bronić życia”

Zespół FMS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz więcej:

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.

Zostań Ambasadorem

Dołącz do bractwa