Paczuszka Dla Malszuka

Fundacja Małych Stópek zaprasza do udziału w świątecznej zbiórce artykułów higienicznych „Paczuszka dla Maluszka”, dla dzieci w Domach Samotnej Matki i Domach Dziecka w całej Polsce.

 

W inicjatywę można włączyć się:

• przygotowując paczkę z artykułami higienicznymi i zostawiając pod choinką, która bierze udział w akcji. W Twoim imieniu ofiarujemy ją potrzebującym dzieciom z najbliższego Domu Samotnej Matki albo Domu Dziecka,
albo
• przesyłając na konto Fundacji darowiznę, która pozwoli sporządzić nam paczuszkę dla jednego, potrzebującego maluszka.

 

Nie zapomnijmy, w czasie bożonarodzeniowych przygotowań, o tych najmniejszych i najbardziej potrzebujących!

 Fundacja Małych Stópek ul. Świętego Ducha 9, 

70-205 Szczecin,

nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120 

Tytułem DAROWIZNA PACZUSZKA

Twitter
YouTube
Instagram
[arve url="https://fundacjamalychstopek.pl/product/paczuszka-dla-maluszka" max-height="1000px" /]

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Małych Stópek, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świętego Ducha 9,
  2) kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@fundacjamalychstopek.pl, tel: 791 138 902,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.


  Poniżej wpisz kwotę jaką chcesz podarować
  Fundacji Małych Stópek

  Podaj kwote

  Jednorazowa darowizna w wysokości

  Miesięczna darowizna w wysokości

  Jednorazowa darowizna w wysokości

  Miesięczna darowizna w wysokości

  Jednorazowa darowizna w wysokości

  Miesięczna darowizna w wysokości

  Jednorazowa darowizna w wysokości

  Miesięczna darowizna w wysokości